DOM NA SLIVNICI

 • CERKNICA
 • 14
 • -
 • 1627

Dom na Slivnici je neizkoriščen turistični potencial občine Cerknica. Trenutno ga občina odaja v najem zasebnemu ponudniku, kar pa ne prinaša vzpodbudnih rezultatov saj dom počasi propada in ne izkorišča vseh možnosti, ki jih ponuja.
Moj predlog je sledeč. Dom na Slivnici bi moral upravljati Notranjski regijski park, kot neke vrste nosilec turizma v Občini Cerknica. V samem domu, ki bi bil nujno potreben temeljite obnove bi se uredilo prenočitvene kapacitete (hostel, bed and breakfast, COŠD...). V domu bi se uredilo tudi muzejsko sobo namenjeno predstavitvi lokalnih šeg in navad pa tudi zgodovinskih pravljic, ki se prepletajo okoli Slivnice. Nadalje bi v okolici uredili naravoslovno učno pot in muzej na prostem. Razmisliti bi veljalo tudi o ponovni vzpostavitvi smučišča na "Zatrepih", ki bi celovito zaokrožil ponudbo doma na Slivnici. Na ta način bi lahko uveljavili model iz katerega bi dom na Slivnici črpal sredstva za lastno obnovo in vzdrževanje. Tako bi lahko hkrati povečali turistično ponudbo in razbremenili občino Cerknica dodatnih stroškov.

NA KOLO ZA ZDRAVO TELO

 • LOGATEC
 • 9
 • -
 • 744

Popiše naj se vse obstoječe kolesarske poti v občini (tako po mestu kot tudi širše). Usmeritve: • Ureditev kolesarskih poti od Dolenjega do Gorenjega Logatca. Iskanje rešitev za prilagoditev kolesarskih poti...

INFORMIRANJE

 • LOGATEC
 • 6
 • -
 • 460

Glede na zadnje izkušnje (žled, pitna voda itd.) ugotavljam, da v Logatcu nimamo ustrezno vzpostavljenih komunikacijskih kanalov, ki bi dosegli vse prebivalce. Poleg tega nimamo nobenih preglednih informacij o dogaj...