Pustne prireditve v Cerknici - Odlok

 • Cerknica
 • 10
 • -
 • 934

IDEJA

Z odlokom bi zagotovili dolgoročni razvoj pustnih prireditev v občini Cerknica. Pustne prireditve v Cerknici imajo širši pomen za razvoj turizma v naših krajih, ter za prepoznavnost in razvoj občine nasploh.

Pustno društvo Cerknica je bilo ustanovljeno z namenom organizirati, predstavljati in ohranjevati pustne običaje in navade s poudarkom na notranjsko etnografijo in legende. Izvedba vsakoletnih pustnih prireditev je ena izmed osrednjih kulturno turističnih prireditev na Notranjskem in organizacija teh prireditev je ena glavnih nalog Pustnega društva Cerknica.

Predlagam, da se za zagotovitev razvoja tovrstnih prireditev sprejme odlok, ki bo Pustnemu društvu Cerknica omogočal, da bo prireditve razvijal ne glede na politično situacijo in interes politične opcije, ki bo vodila občino.

USMERITVE ZA SPREJEM ODLOKA

• Občina Cerknica opredeli pustne prireditve, kot pomembne za razvoj kraja in regije
• Občina Cerknica omogoči Pustnemu društu Cerknica organizacijo pustnih prireditev, ter se obveže in sprejme zavezo, da bo prireditve tehnično in finančno podpirala vsako leto
• Pustno društvo lahko v času prireditev podeli koncesijo za posamezno prireditev drugemu organizatorju (npr. sobotna pustna zavava ipd.)
• Občina Cerknica organizatorju pustnih prireditev v času le teh, dovoli uporabo vseh javnih površin (lahko se podrobno opredeli katere, npr. igrišča, športna dvorana in druge javne površine)
• Občina Cerknica z odlokom zagotovi minimalno proračunsko postavko, ki jo nameni organizaciji pustnih prireditev
• Odlok naj omogoča, da gostinskim obratom, ki zaprosijo za podaljšani delovni čas ali organizacijo prireditve v tem času, ugodi (definiramo do katere ure – npr. v soboto do 5. ure zjutraj, med tednom do 3. ure zjutraj…)
• Občina Cerknica se zaveže, da bo organizatorju omogočila ustrezne odločbe v najhitrejšem možnem času v kolikor bo to potrebno in izvedljivo (npr. zapore cest ipd.)
• In druge zadeve, katere bi prepoznali kot pomembne v javni razpravi pred sprejemom odloka

DOM NA SLIVNICI

 • CERKNICA
 • 14
 • -
 • 1668

Dom na Slivnici je neizkoriščen turistični potencial občine Cerknica. Trenutno ga občina odaja v najem zasebnemu ponudniku, kar pa ne prinaša vzpodbudnih rezultatov saj dom počasi propada in ne izkorišča vseh...

Parkirišče v bližini cestninske postaje

 • Logatec
 • 8
 • -
 • 2040

Logatec je vstopno mesto na avtocesto z relativno veliko področje Notranjske. Poleg lokalnih prebivalcev se tu na AC vključujejo tudi prebivalci okoliških krajev (Idrija, Hotedršica, Godovič, Grčarevec, Rovte, L...